בחירות במשפחה- צבי מוזס 

 

הבחירות מתקרבות והמתח בבית שלנו עולה. הדעות אצלנו שונות. יש ביני ובין בעלי הבדלים בדעות. אבל אני מרגישה שזה מוגזם. זה נהיה נושא השיחה היחיד ומלווה בהרבה מתח. גם הילדים נשאבים לנושא והאווירה נהייתה לא נעימה. אתמול התפוצצתי ואמרתי שאני לא מוכנה לדיונים האלו בבית. מה עושים?

בחירות זה נושא חשוב, ומאפשר לברר עמדות, השקפות עולם, זהות אישית וחברתית, ולכן יש למצוא דרך לתת לזה מקום בבית. זו הזדמנות חינוכית ללמוד דרך נאותה לדיון והעמקה, חילופי דעות והעשרה, ידע והבנה. המציאות שהנושא מעורר עניין רב והתעסקות היא מבורכת, חיובית ולכן גם אם יש קושי, חשוב למצוא דרך לתת לזה מקום. בשיח בארוחות השבת ובכלל. המתח מעיד  על אכפתיות, מחשבה, ועד גבול מסויים הוא חיובי, ועדיף על אדישות או השתקה של הנושא. 

אבל מה עושים כשזה עובר את הגבול?

אם המתח גואה, ואף הופך ללא נעים ובלתי נסבל, צריך לבדוק מה קורה. אפשר להרגיש מתי צריך לשים גבול, כאשר יש הרמת קול מוגזמת, צעקות, פגיעות מילוליות ועלבונות, וחלילה מכות. ואז גם לחשוב על הסיבות, אולי משהו לא נכון באופן שבו השיח עולה, אולי בתוכן או בטון, ואולי השיח לא מותאם לגיל ולרמת ההבנה וההפנמה.

ברמה החינוכית זה מובן אבל מה עם הפערים ברמה הזוגית? זה יותר מסובך. אני לא מצליחה להבין מה כל כך מסעיר אותו ומרגישה שמנסים לכפות עלי דעה שאינה שלי. מעבר לכך הילדים רוצים לראות הסכמה בין ההורים. זה מבהיל אותם.

גם ברמה הזוגית, יש מקום לחילוקי דעות ואפילו הצבעה שונה, כאשר כל צד מכבד את דעת בן הזוג. במידת האפשר ניתן לפתח שיח ואפילו ויכוח, נינוח ככל האפשר

לעתים סביב נושא הבחירות נכנסים מטענים אחרים הקשורים לזוגיות. מאבקי כוח, חשבונות וניסיון לכפות על הצד השני עמדה שלא מתאימה לו.  מצב שוויכוח פוליטי מעורר מאבק חריף בין בני זוג עלול להעיד על קושי זוגי עמוק יותר. לכן, במקרה כזה רצוי לפנות לייעוץ או טיפול זוגי.

ולגבי הילדים, נכון שילדים עלולים להיבהל, אך אם מתווכים להם את המורכבות זו יכולה להיות דווקא חוויה מלמדת וחשובה לראות את ההורים לא מסכימים אך עדיין מכבדים אחד את השני. במידה ופורצות סביב הנושא מריבות, ונוצרת הרגשה שלא מצליחים להשיג שיח מכבד, יש מקום להגביל את השיח, את זמני השיח, או אפילו להסכים שלא להסכים ולהסיר את הנושא מסדר היום. 

 

תופעה נוספת שכדאי לשים לב אליה היא שילדים עלולים לתפוס צד ולנצל את המתח בין ההורים.  אפשר להתייחס לזה בסלחנות, ולאפשר לילד לתפוס צד עד לגבול מסוים. אולם, כאשר המתח גורם להרמת קול מוגזמת, ניסיונות לפגוע ולהעליב, ובוודאי אלימות, יש לשים גבול, לעצור ולא לאפשר את ההתנהגות.

 

 

לסיכום, ברמת הילדים בחירות הן הזדמנות חינוכית חשובה. רצוי  שילדים יהיו מודעים למה קורה, אבל בהתאם לגיל וליכולת ההבנה וההבשלה. ככל שהם מתבגרים זה

עשוי לתרום למעורבות חברתית חיובית, וברמה האישית לגיבוש הזהות והדעות. לעתים יש נטייה חברתית וחינוכית לסמן את הנושא הפוליטי כנושא שלילי, כסתם ויכוחי סרק ועיסוק נחות, וזה מסר חינוכי לא טוב. הפוליטיקה והבחירות הן ערך חברתי ואישי חיובי, ויש לעסוק בו, כמובן במידה הראויה.

 ולבחירות טובות, שהן בבחינת חג לדמוקרטיה. ומה שחשוב קבלת התוצאות ברוח טובה והודאה על האפשרות שנתנה לעם היהודי להיות בארצו ומולדתו ולבחור בחירות טובות.

 

 

מכון שילה, הרב הרצוג 25 | טלפון: 03-5328114 |פקס: 03-5326316|אימייל: machonshilo12@gmail.com